Alla hus har samma problem. Genom tak och väggar försvinner en hel del värme. Därför isolerar man dem med olika material. På så sätt spar man in på uppvärmningskostnader och det blir även lättare att hålla en jämn och behaglig temperatur inomhus.

Principen för hur man isolerar hus har varit den samma här uppe i Norden väldigt länge. Bara materialvalen har ändrat sig över tid. Förr var det till exempel väldigt vanligt att man använde just vad man hade till hands för att isolera sina hus. Mossa och sågspån är båda två väldigt vanliga material man finner när man renoverar gamla hus. Numera används i första hand mineralull för att isolera. Den sätter man antingen upp i block eller så låter man en professionell firma spruta in den bakom den reglade innerväggen.

När man byggt ett attefallshus som man köpt som byggsats så upptäcker man förr eller senare att isolering ofta inte ingår i byggsatsen. Detta då samma byggsats ofta har flera olika ändamål och att det är upp till kunden själv att avgöra vad huset i slutändan skall användas till. Det gör att man behöver titta på hur man på ett enkelt sätt själv kan isolera sitt attefallshus på bästa sätt.

Att regla en innervägg för ett attefallshus är inte svårt

Med attefallshus följer man samma principer som ett större hus. Det enklaste sättet att tilläggsisolera ett sådant är därmed att regla en ny innervägg och fylla mellanrummet mellan den nya väggen och den gamla med glasull.

Att regla en vägg är något som alla klarar av. I varje bygghandel finns professionell hjälp att få. De ger råd och kan även berätta om hur man skall gå tillväga samt vad man skall tänka på och vilka material man skall välja. Känns det ändå för svårt så kan man alltid ta hjälp en snickare. När reglarna sitter uppe så kan man välja material till själva väggen. Träpanel passar i vissa sammanhang medan gips är det absolut enklaste och smidigaste alternativet. Med en enkel skruvdragare sätter man upp en innervägg på nolltid.

Val av isoleringsmaterial är viktigt

Att ingen längre isolerar med mossa eller sågspån borde vara klart för alla som någonsin besökt ett modernt husbygge. Istället använder man oftast mineralull. Det är det mest värmeeffektiva och billigaste materialet som finns att tillgå för en privatperson. Cellplast är ett annat material som också används till att isolera väggar och tak. Densiteten kan dock vara svårare att få grepp om för någon som inte har erfarenhet från professionellt husbyggande och det är därmed lätt att det blir fel. En vägg som isoleras fel kan nämligen skapa en ojämn värmefördelning och därigenom bidra till

Liknande inlägg