Bygga kök i Attefallstillbyggnad

Fråga från Martin

I detaljplanen från 1952 sägs bl.a. “…får huvudbyggnad icke inrymma fler än en bostadslägenhet.”
Vi vill addera en Attefallstillbyggnad och bl.a. bygga ett extra kök i denna. Kommunen säger att man inte får addera ett kök, men jag tolkar reglerna annorlunda.
Vad säger Micke?

Svar från Micke

Hej Martin,

Hänger lite kanske på vad köket ska användas till. Ska du hyra ut en del av
huset så är det kanske lite kinkigt. Då vill man ju inte bryta mot
detaljplanen. Vet inte om försäkringar t.ex. täcker det då. Osäker och något
man bör kolla upp.

Men kommunen får enligt lag inte stoppa din attefallstillbyggnad om den
byggs utan köket.
Men för husets användning gäller fortfarande detaljplanen så där har de
rätt.
Eftersom du behöver ha startbesked och kanske även slutbesked är det stor
risk att kommunen kräver tekniskt samråd där alla ritningar gås igenom etc
så där behöver du ju ange att vatten och el dras fram.

Jag ska inte uppvigla er på nåt sätt att bryta mot detaljplanen … men jag
kan väl säga så mycket att jag känner en som drog fram vatten i plattan, men
inte byggde klart köket. På slutmötet så skrattade kommunkillen bara. Han
struntade i vilket. Hans jobb var bara att få igenom /bocka av handlingarna.

Men inte säkert att kommunen kör hela byggprocessen (startmöte/tekniskt
samråd – inspektioner – slutmöte etc) för en så pluttig tillbyggnad.

Med Vänlig Hälsning
Micke