Bygga om befintligt Attefallshus

Fråga från Ann-Sofie

Hej!
På tomten står ett befintligt Attefallshus på 25kvm med loft, om jag bygger ut huset till 30kvm, kan jag även bygga ett uterum till det huset då? Eller räknas ett inglasat uterum in i de 30?

Svar från Micke

Hej Ann-Sofie,

Det är inte tillåtet att utöka med 15 kvm till ett attefallshus bygglovsfritt. Det står dig ju fritt att ansöka om ett ombildande av ditt hus till ett bygglovspliktigt hus och i denna process söka om en tillbyggnad.

Man får max bygga ut så attefallshuset är 30 kvm, mätt utifrån fasadyttermåttet.

Med Vänlig Hälsning
Mikael Asp-Tjällden