Godkännande för samfällighets räkning

Fråga från Håkan

Hej,
Har byggt nytt fritidshus 2018 och har sedan dess ett skriftligt godkännande från samfälligheten om att kunna lägga plattan till ett framtida 30 kvm attefallshus i tomtgräns mot skogsparti som ägs av samfälligheten (men minst 4,5 m från de två grannarnas tomtgränser). För friggebodar finns ett prejudicerande fall i Mark- och miljööverdomstol (Dom 2013-06-07, mål nr P 105-13) om att godkännande om placering närmare allmän väg än 4,5 m för en kommuns räkning inte bedöms som giltigt. Kan jag förvänta mig problem med kommunen den dag vi bestämmer oss för att bygga attefallshuset? Plattan ligger redan på plats.

Svar från Micke

Hej Håkan,

Det verkar kinkigt med attefallsreglerna kring samfälligheter/allmänningar. Anledningen är att det inte är rimligt att samla in godkännande från alla som har tillgång till denna samfällighet. Men du har ju ett godkännande och det är ju inte en allmänning så chansen finns absolut till ett attefallshus.

Ledsen om mitt svar är tvetydigt. Risken är att kommunen inte bedömer att alla som har tillgång till samfälligheten har fått chansen att yttra sig.

Annars kan du ju söka bygglov.

Mvh Micke
Attefallshus.se