kulturhistoriskt värdefullt område.

Fråga från William

Hej Micke,

Vår anmäla om nybyggnad av bygglovsbefriad komplementbyggnad (attefallshus) blev inte beviljat och anledningen är att området som omfattas av ansökan är beläget inom ett kulturhistoriskt värdefullt område.

Hur kan man gå vidare med detta? finns det någon chans att få det beviljat?

Tack på förhand

Svar från Micke

Hej William,

Jag hade överklagat till länsstyrelsen och följt de lagliga vägar som finns. Dvs ovanför länsstyrelsen finns sedan mark och miljödomstolen och sedan mark och miljööverdomstolen man kan överklaga till.

Med Vänlig Hälsning
Mikael Asp-Tjällden