Fråga från Kristofer
Hej igen! Nu har jag en fråga gällande om de angivna måtten på hygienrum för ett Attefalls-komplementbostadshus (som alltså skall ha handikappanpassat hygienrum) måste vara 1900×1700 som anges i allmänna byggregler för nybyggnation av bostadshus? För cirkeln som anger min.diametern 1300mm för rotation av en rullstol inne i rummet, går ju att få till, utan att man behöver göra badrummet så stort, och/eller med annan form. Så frågan är om det är möjligt att få ett godkänt handikappanpassat hygienrum med andra mått än 1900x1700mm (om man hur som uppfyller rotations diametern)?

Svar från Micke
Hej Kristofer

Enligt Boverket så skriver de att framförallt attefallshus som är komplementbostadshus och som avses att utnyttjas för permanentboende ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det är upp till kommunen att avgöra om det behövs något tekniskt samråd eller inte för att besluta om hur uppföljningen av detta ska ske.

Det är mao en tolkningsfråga för kommunen. Dvs ska huset användas för permanentboende så tas det in i bedömningen när kommunen och du ska ha startmötet/tekniska samrådet. Jag har personlig erfarenhet av att så länge rotation av en rullstol inne i rummet är möjligt så går det att diskutera med kommunen. Annars är det läge att följa de regler som jag tycker bifogad folder beskriver på ett bra sätt. Och där är det precis som du beskriver de minsta måtten 1,7×1,9 m.

Tänk på att kommunerna är rätt tuffa med trösklarna också in till badrum mm.

Hoppas detta hjälpte dig.

Mvh Micke
Attefallshus.se