Fråga från Anonym

Hej
Jag har en fastighet på en ö på västkusten. Den ligger utanför detaljplan och såvitt jag vet utanför Natura 2000 området. Det finns 2 boningshus sedan 40-talet, båda renoverade 2010-2014 och båda på samma tomt ca 4m ifrån varandra. . Tomten/marken är ca 30 000kvm. Inga andra fastigheter finns på ön. Jag är mantals skriven där, och även förra ägaren var det sedan ca 2012. jag vill nu undersöka möjligheten att bygga ett attefallshus i nära anslutning till befintliga byggnader.
Frågor
Kan man nekas på grund utav strandskydd ( ca 75 m )?
Kan man nekas för att det redan finns 2 byggnader även om dessa stått sedan 40-talet?
Kommunen kräver en hel del ritningar innan man får svar, vilket känns onödigt att lägga massa pengar på om man sedan får avslag. Kan man hitta dessa gratis någonstans så att man åtminstone kan göra ansökan och få ett besked?

Svar från Micke

Rörande strandskydd så är här en pdf som beskriver detta, och den behandlar även komplementbyggnader som ett attefallshus ofta är.

Under stycket dispens så känns det som att det finns förutsättningar att du får bygga. Men det är upp till kommunen och länsstyrelsen.
Som jag uppfattar det är det viktigt att placeringen av attefallshuset inte utvidgar den privata zonen.

När det kommer till ritningar så har jag skickat en digitalt program som ritar upp kostnadsfritt. Sedan har jag mailat företaget som ligger bakom denna tjänst om du behöver lägga någon enstaka timme på att fixa det sista som kan behövas.
Mvh Micke