Fråga från Annelie

Regelverket till vårt uterum har monterats så de är ca 1-2 cm snea. Reglarna är av limträ och monterade med en dubb/skruv i mitten av regeln. Nu säger montören att de vill såga av dubben/skruven och flytta regeln rak och sen sätta snedskruvar ner i betongplattan för att fästa regeln. Regeln kommer vid justering hamna 1-2 cm utanför betongplattan.
Hur påverkas bärigheten av regelsystemet av att dubben/skruven sågas av och fästs med snedskruvar istället? Kan limträregeln vara 1-2 cm utanför betongplattan utan att påverkas av fukt, vätta och så vidare? Påverkas skyddslagret som bör finnas mellan regeln och plattan idag av att de sågar däremellan?

Svar från Micke

Hej Annelie,

Är detta platsbyggt med en byggsats?

Jag behöver förstå hur konstruktionen ser ut? Kan du skicka konstruktionsritningar så kan jag kolla?

Med Vänlig Hälsning
Mikael Asp-TjälldenAnnons