Fråga från Alf

Byggt på prickad mark. Kan man få friköpa tomten för Attefallshuset?

Svar från Micke

Hej Alf,

Jag beklagar men frågan är för kortfattad för att jag ska kunna svara?

Du har råkat bygga ett attefallshus på prickad mark eller?
Det är ofta inga problem om man gjort en bygganmälan. Prickad mark är en detaljplansfråga och attefallsreglerna står över detaljplanen.

Med Vänlig Hälsning
Mikael Asp-TjälldenAnnons