attefallshus

Byggt 30 kvm på prickad mark

Fråga från anonym
Hej!
vi har fått och byggt ett garage på en sommarstugetomt på 30 kvm, det finns ett hus som är 68 kvm på tomten också. Nu ha kommunen gjort en s k inmätning och säger att vi har byggt på prickad tomt och kan bli anmodade att riva eller flytta det tre meter. Det känns så hemskt, kaotiskt. Min fråga är – eftersom jag läst mig till att man kan bygga Attefall på prickat område – kan vi söka ett sånt lov i efterhand för vårt garage?

Svar från Micke
Hej ,

Beklagar er situation.

Det stämmer att man kan ombilda en befintlig byggnad till ett attefallshus. Men ert hus är ju inte godkänt.
Och ni har byggt ett garage, det är en komplementbyggnad således, då gäller 25 kvm och inte 30 med de nya reglerna. Det betyder således att en omvandling till ett attefallshus på 30 kvm behöver också ske med en omvandling av huset till en komplementbostad vilket ställer högre krav på huset också utifrån BBR. Lever ert hus upp till boverkets byggregler för komplementbostad?

Jag ska försöka verifiera att min erfarenhet jag beskriver ovan stämmer med bygglovsexperter men detta är jätteovanligt så kan inte lova nåt där.

Jag hade satsat på någon av följande alternativ
– ta stöd av jurist (jag har tillgång till fastighetsrättjurist) som möjligen kan se om du kan åberopa slarv även från kommunen där t.ex. prickad mark bör ha föranlett att de gör inmätningen och inte ni eller nåt liknande
– vädja till kommunen att se till det mänskliga faktorn att det kan bli fel ibland osv. Om det leder till en bot eller liknande kanske de kan leva med.
– kolla med erfarna besiktningsmän/bygglovsexperter med praktisk erfarenhet från just er kommun (tyvärr varierar praxis mellan kommuner).

Mvh Micke
Attefallshus.se

Just nu har vi 2 visningshus i fyndhörnan.

X