Fråga från Bosse

Hur gör man för att få ett slutbesked när attefallaren är färdig, och måste allt vara färdigmålat utvändigt, det är ju vinter.
Detta gäller Gotland om det finns olika sätt.

Mvh. Bosse

Svar från Micke

Hej Bosse,

Kommunerna har väldefinierade processer för det. Står om det bland annat hos boverket

Vad som ska vara klart fram till dess beror lite på om du följt en kontrollplan med KA eller inte. ÄR det en förenklad process (ingen kontrollplan) så ska det vara rätt straight forward. Ibland vill kommunen mäta in så att huset byggts där det skulle byggas även om man inte haft en kontrollplan.

Så vänd dig till kommunen och begär om slutbesked. Då beskriver de hur du går tillväga i just ditt fall.
Tror det är bra att ha rätt färg på huset innan man lämnar in slutbesked. Beror på detaljplanen. Utanför detaljplanelagt område är färgbyte oftast inget problem.
Det kan nämligen vara kinkigt att byta färg på hus om det finns riktlinjer om detta i detaljplanen.

Med Vänlig Hälsning
Micke
Attefallshus.seAnnons